مسابقات پژوهشی
به مناسبت هفته پژوهش و نظر به اهمیت تقویت رویکرد پژوهشی و تلاش برای نهادینه کردن روحیه پژوهش در فرزندان عزیزمان ، مدرسه در نظر دارد یک مسابقه پژوهشی برگزار نماید
توسط محمد امیر امیری در 1402/10/05