جلسه آموزش خانواده ، 24 دی ماه
جلسه آموزش خانواده با سخنرانی دکتر طبیب زاده شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰الی ۱۳ سالن اجتماعات مدرسه میعاد امام رضا (ع)
توسط محمد امیر امیری در 1401/10/22