آغاز سال تحصیلی
اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، خواهشمندیم به نکات زیر توجه فرمائید. * ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه۷:۳۰ و ساعت تعطیلی دوره اول ۱۳ و دوره دوم ۱۳:۰۵ می باشد. * رفت و آمد دانش آموزان در هفته اول به عهده والدین می‌باشد. * لطفا طبق ساعت اعلام شده، دانش آموزان در مدرسه حضور داشته باشند. * پوشیدن لباس فرم و اصلاح موی ساده دانش آموزی الزامی است. * آوردن تلفن همراه و استفاده از ساعت و انگشتر ممنوع می باشد. * لطفا دانش آموزان لیوان و تغذیه مناسب همراه داشته باشند. * اولیا گرامی جهت جلوگیری از ازدحام لطفا روز شنبه به داخل مدرسه مراجعه نفرمایید.
توسط سجاد نکوآمال در 1401/06/31