برنامه خانوادگی صبحانه سلامت
به اطلاع دانش آموزان عزیزمیرساند روز چهارشنبه 10 آذر ماه مراسم صبحانه سلامت برگزار می گرددبه این صورت که همه دانش آموزان راس ساعت 8 صبح در منزل همراه با خانواده صبحانه سالم خانگی میل کرده و عکس دسته جمعی همراه با خانواده و صبحانه سالم را برای ما ارسال می نمایند.
توسط محمد امیر امیری در 1400/09/07