کسب 68 مقام مسابقات قرآن و عترت مرحله ناحیه توسط دانش آموزان دبستان میعاد امام رضا(ع)
دانش آموزان دبستان میعاد امام رضا (ع) در مسابقات قرآن وعترت مرحله ناحیه موفق به کسب 68 مقام در رشته های احکام . حفظ موضوعی . حفظ عمومی. اذان.و ترتیل شدند
توسط سید حسین گرگین در 1400/04/09